Ambtelijke samenwerking

Sinds 1 januari 2014 werkt de gemeente Beemster ambtelijk samen met de gemeente Purmerend. Dit is in een opdrachtgevers - opdrachtnemersrelatie. De ambtelijke organisatie van Purmerend is voor Beemster dé uitvoeringsorganisatie voor vrijwel het volledige gemeentelijk takenpakket. Purmerend verricht deze werkzaamheden vanuit de eigen vestigingen. De afspraken liggen vast in een samenwerkingsovereenkomst en zijn uitgewerkt in dienstverleningsovereenkomsten.