VergaderingVergadering van Themabijeenkomst
Datum: 27-02-2018 19:30 uur


Algemene bijlage
memo griffier themabijeenkomst uitvoering duurzaamheidsbeleid ca op 27 februari 2018 (pdf, 150,41 KB)
uitvoeringsplan Duurzaamheid Beemster 2015 - 2018 (pdf, 1.003,64 KB)
intentieovereenkomst 1 februari 2018 aardgasvrije nieuwbouw MRA (pdf, 130,39 KB)
rapport CE Delft Beemster zonder aardgas (pdf, 2,16 MB)
aanbiedingsbrief 15 februari 2018 college ontwerp beleidsnota Zonnepanelen in Beemster (pdf, 99,79 KB)
ontwerp beleidsregels grondgebonden zonnepanelen in werelderfgoed Beemster (pdf, 211,78 KB)
advies Kwaliteitsteam Des Beemster 23 juni 2014 mbt grondgeboden zonnepanelen (pdf, 582,83 KB)
bijlage vergunningsvrije zonnepanelen (pdf, 53,05 KB)
presentatie themabijeenkomst uitvoering duurzaamheidsbeleid ca 27 februari 2018 (pdf, 993,71 KB)
presentatie themabijeenkomst uitvoering duurzaamheidsbeleid ca 27 februari 2018 onderdeel asbest en energiebesparing (pdf, 1,43 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage