VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 21-01-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
3
5
4
2
1
2
1
0
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage