VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-02-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.N. Commandeur
Griffier: M. Timmerman
0
1
2
0
8
2
3
4
6
2
2
1
3
4
3
0
0
0
6
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage