VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 24-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
4
5
4
3
4
4
6
1
0
0
0
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage