VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 27-11-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.J. Vinke
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
5
2
3
4
11
0
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage