VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 19-12-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: M.L. van Boven
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
1
0
11
3
1
0
1
2
1
0
16
4
4
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage