VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 16-05-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: G.J.M. Groot
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
1
6
0
7
1
5
0
3
0
2
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage