VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 09-02-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.N. Commandeur
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
1
0
7
0
4
5
0
0
2
0
0
1
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage