VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 06-09-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
7
0
3
0
4
0
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage