VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 29-11-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: A.B. Visser, loco
0
1
1
0
3
8
8
0
8
0
4
14
0
4
3
0
0
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage