VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 28-06-2016 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.R.P.L. Dings
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
3
0
13
5
0
6
11
6
10
3
0
0
6
5
0
0
0
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage