VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 27-09-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: M.L. van Boven
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
7
4
0
3
0
0
3
3
0
0
0
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage