VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 22-03-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.R.P.L. Dings
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
4
6
4
3
0
4
0
4
0
4
3
4
0
0
0
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage