VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 20-12-2016 19:45 uur


Raadzaal
Voorzitter: M.L. van Boven
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
1
3
0
0
0
19
5
5
4
3
4
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage