VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 09-06-2015 15:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.M.J. Segers
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
1
0
4
0
3
0
0
2
2
0
0
8
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage