VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 08-09-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: A.B. Visser, loco
0
1
1
0
8
0
0
0
7
5
6
6
0
0
0
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage