VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 30-06-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.R.P.L. Dings
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
1
0
6
0
6
5
9
6
2
0
3
4
4
0
7
0
0
0
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage