VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 19-05-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.N. Commandeur
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
1
0
4
4
4
0
7
6
0
6
0
12
6
6
6
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage