VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 06-05-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.M.J. Segers
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
3
0
0
1
1
0
4
5
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage