VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 02-12-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
2
0
10
4
2
5
0
0
3
3
6
0
1
0
0
0
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage