VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 18-02-2014 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. de Waal
Griffier: M. Timmerman, loco
0
1
0
1
0
0
0
3
3
0
3
6
0
0
0
0
0
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage