VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 07-05-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. de Waal
Griffier: C.J. Jonges
0
1
0
1
0
4
4
0
2
0
5
3
3
0
4
0
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage