VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 22-01-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: P.C. de Waal
Griffier: C.J. Jonges
0
1
0
1
0
0
0
3
3
3
3
2
0
4
0
2
0
1
0
0
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage