VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 01-10-2013 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.M.J. Segers
Griffier: C.J. Jonges
1
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
4
0
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage