VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 31-01-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.N.G. Brinkman
Griffier: C.J. Jonges
0
0
4
1
3
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage