VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 28-02-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: N.C.M. de Lange
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
3
0
0
3
0
3
1
0
0
6
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage