VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 27-09-2011 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
1
1
2
0
2
2
1
0
1
0
2
1
2
0
5
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage