VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 14-06-2011 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.M.J. Segers
Griffier: C.J. Jonges
0
0
0
1
0
0
0
6
3
0
1
2
0
1
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage