VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 13-09-2011 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: W. Zeekant
Griffier: C.J. Jonges
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage