VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 12-04-2011 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: P.C. de Waal
Griffier: C.J. Jonges
0
0
2
1
0
0
0
0
1
1
4
3
2
3
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage