VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 05-10-2010 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: W. Zeekant
Griffier: H. Jager, loco
0
0
0
2
1
0
0
0
2
0
1
0
4
1
2
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage