VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-08-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
1
1
3
3
5
146
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage