VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-11-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
7
3
2
2
3
5
0
3
3
3
48
0
0
0
1
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage