VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-03-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
2
1
0
3
3
3
0
3
2
2
50
0
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage