VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-06-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
2
1
4
2
0
8
2
6
1
2
2
1
5
9
40
0
0
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage