VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-09-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
2
1
0
5
4
4
5
1
1
19
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage