VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-05-2021 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
1
1
2
7
4
4
7
0
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage