VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-09-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
2
1
0
1
1
2
3
6
3
1
23
95
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage