VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-09-2020 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
10
12
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage