VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-05-2020 21:30 uur


Video vergadering
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: A.B. Visser, loco
0
1
1
0
1
7
1
5
57
3
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage