VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-11-2020 16:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.C. Heerschop
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
3
3
21
0
0
0
0
5
0
0
0
0
3
14
20
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage