VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-03-2020 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
3
1
1
1
0
2
4
36
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage