VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-11-2019 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
2
6
3
21
0
0
0
1
11
4
0
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage