VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-12-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage