VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-06-2019 16:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
9
1
13
0
0
0
0
6
3
5
0
0
0
0
0
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage