VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-04-2019 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
6
2
1
1
1
5
3
11
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage