VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-10-2019 22:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
2
0
2
3
31
0
0
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage