VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2018 22:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage