VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-11-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A.J.M. van Beek
Griffier: M. Timmerman
0
1
0
1
0
0
18
0
4
9
2
1
0
7
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage